AI (ปัญญาประดิษฐ์) จะแทนที่มนุษย์ได้จริงหรือ???

AI (ปัญญาประดิษฐ์) จะแทนที่มนุษย์ได้จริงหรือ???

AI (ปัญญาประดิษฐ์) จะแทนที่มนุษย์ได้จริงหรือ???

AI (ปัญญาประดิษฐ์) จะแทนที่มนุษย์ได้จริงหรือ??? เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า (Artificial Intelligence) คือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นให้มีความฉลาด  ซึ่งมีหลักการปฏิบัติที่สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และประมวลผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ในภาคธุรกิจได้มองว่า  การนำเอา AI เข้ามาจะช่วยในเรื่องของการลงทุน   และคิดแทนมนุษย์ได้ในบางเรื่อง  แล้ว AI ที่ว่าดี จะสามารถแทนที่แรงงานคนได้จริงหรือ??  วันนี้เราจะพาคุณไปหาคำตอบกันค่ะ

AI (ปัญญาประดิษฐ์) จะแทนที่มนุษย์ได้จริงหรือ???

อาชีพที่อาจจะถูก “AI” แทนที่ได้ในอนาคต

1. Lawyers : นักกฎหมาย เทคโนโลยี AI ที่สามารถช่วยทำงานต่าง ๆได้ ตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลทางกฎหมาย (กระบวนการก่อนการพิจารณาคดีที่นักกฎหมายเป็นผู้ตัดสินว่าเอกสารใดเกี่ยวข้องกับคดี) จนถึงการร่างสัญญา รวมถึง AI ยังสามารถเจรจาเรื่องค่าปรับที่จอดรถ และดำเนินการเรื่องหย่าแทนมนุษย์ได้แล้วนะคะ 

2. Medics : แพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่พัฒนามาไกลกว่าที่เราคาดคิด ทุกวันนี้มีการพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถวินิจฉัยโรคได้แล้ว อีกทั้ง AI ทางการแพทย์หลายตัวถูกใส่อุปกรณ์ที่สามารถช่วยรักษาความผิดปกติของร่างกาย รวมถึงสามารถดำเนินการผ่าตัดได้แล้ว จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อวิชาชีพทางการแพทย์ในอนาคต

3. Drivers : คนขับรถ เนื่องจากปัจจุบันมีการคิดค้น ให้รถยนต์สามารถขับไปข้างหน้าได้ด้วยตนเองถึง 1,000 ไมล์ได้สำเร็จแล้ว ซึ่งการคิดค้นรถยนต์ที่ขับได้เองโดยบริษัท เช่น Uber นี้ จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อคนขับแท็กซี่ และจะส่งผลต่อคนขับรถบรรทุกในอนาคตข้างหน้า

4. Chefs : เชฟ มีการพัฒนาหุ่นยนต์เชฟขึ้นมาแล้ว สร้างโดยเทคโนโลยีของ IBM’s Watson หุ่นยนต์นี้มีชื่อว่า Chef Watson สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆได้อย่างเชฟมืออาชีพ และยังสามารถคิดค้นสูตรอาหารใหม่ได้ด้วย ถ้าหากคุณเป็นผู้ประกอบกิจการร้านอาหารขนาดใหญ่  หุ่นยนต์อาจจะช่วยคุณปรุงอาหารได้ตามที่ต้องการและรวดเร็วกว่าเดิมอีกด้วย

5. Telemarketers and Customer Service Assistants : พนักงานขาย และฝ่ายบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ในปัจจุบันดูเหมือนจะพัฒนาให้ฉลาดขึ้นมาก ๆ สามารถโต้ตอบแบบอัตโนมัติกับมนุษย์ได้จริงแล้ว

6. Construction Workers or Other Manual Labor Jobs : คนงานก่อสร้าง หรืองานใช้แรงงานอื่น ๆ งานที่ใช้แรงงาน อาจจะถูกแทนที่ของเทคโนโลยี AI ซึ่งข้อดีของหุ่นยนต์ในด้านนี้คือ สามารถทำงานได้ไม่หยุดพัก ไม่เหนื่อยล้า ความคล่องแคล่วและมีความฉลาดตัดสินใจเองได้

7. Musicians and Other Artists : นักดนตรี ศิลปิน ในหัวข้อนี้ แน่นอนว่าเราไม่ได้หมายถึงนักดนตรีชื่อดัง หรือจิตรกร ที่ขายผลงานศิลปะได้หลายล้านในงานประมูล แต่เรากำลังหมายถึงงานออกแบบสร้างสรรค์ทั่ว ๆไป อย่างการแต่งสต็อกเพลงเพื่อการโฆษณา หรืองานออกแบบทั่วไปอย่าง การ์ดเชิญงานแต่ง ในปัจจุบันมีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) งานส่วนนี้อาจจะได้รับผลกระทบจาก AI ได้ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถสร้างสต็อกเพลง หรือสร้างภาพตามคำอธิบายที่เขียนขึ้นโดยมนุษย์ได้แล้ว

8. Journalists : นักข่าว ปัจจุบันในต่างประเทศ มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเขียนข่าว อย่างข่าวกีฬา รวมถึงข่าวใหม่ ๆกันแล้ว แถมยังพยายามใช้ AI สำหรับข่าวเกี่ยวกับการสืบสวนเชิงลึก และยังสามารถช่วยกรองข่าวสารให้กับมนุษย์อย่างเรา ๆได้อีกด้วย

9. Financial analysts : นักวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้มีการพัฒนา AI ให้สามารถทำงานด้านนี้ได้เทียบเท่าหรือดีกว่ามนุษย์แล้ว อย่างเช่น การซื้อขายหุ้น ที่คอมพิวเตอร์สามารถมองเห็นรูปแบบของแนวโน้ม และสามารถวิเคราะห์ทำการซื้อขายได้รวดเร็วมากกว่ามนุษย์

10. Data Entry Clerks : คนเก็บข้อมูลเอกสาร บันทึกข้อมูล เป็นงานที่ไม่จำเป็นต้องทำโดยมนุษย์ก็ได้  เพราะในปัจจุบัน AI ได้มีโปรแกรมที่จดจำข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำแล้ว

AI (ปัญญาประดิษฐ์) จะแทนที่มนุษย์ได้จริงหรือ???

ข้อดี-ข้อเสีย ของ AI กับการนำมาใช้งานในภาคธุรกิจ

ข้อดีการ A.I. ในภาคธุรกิจ

1. AI ไร้อารมณ์

เพราะว่า AI เป็นหุ่นยนต์ ทำให้ไม่มีความรู้สึก จึงสามารถทนต่อแรงกดดันจากภาวะต่าง ๆ ได้ดี

2. AI สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

AI สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพักผ่อน และไม่มีปัญหาสุขภาพมารบกวน ซึ่งจุดดีข้อนี้เอง ทำให้ปัญญาประดิษฐ์เหมาะสมกับการนำไปใช้ในงานระบบตอบรับลูกค้า เช่น ระบบ Chatbot ตอบข้อซักถาม ตอบอีเมล ในภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้

3. สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

โดยส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมจะนำข้อมูลย้อนหลังมาทำการพิสูจน์ไอเดียหรือกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย การนำข้อมูลมาพิสูจน์ย้อนหลังนั้น จะช่วยวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงนั้นได้ดีขึ้น

4.เพื่อขจัดความผิดพลาดของมนุษย์

เนื่องจากเครื่องจักรระบบปัญญาประดิษฐ์นี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เฉพาะเจาะจง เราจึงจะไม่พบลักษณะของความผิดพลาดดังกล่าว เหมือนมนุษย์

5.เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart technology)

AI จะถูกนำมาใช้บริการอัตโนมัติของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้า เช่น กรณีรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (Self-Driving Cars) โดยใช้ AI ในการสำรวจถนนและสิ่งกีดขวาง ไปจนถึงสมาร์ตซิตี (Smart Cities) ที่คาดว่าจะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชากรของเราให้สามารถอยู่อาศัยด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เครื่องจักรกล AI ยังมีความสามารถในการประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

6.ช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน เราต่างก็พบว่าข้อมูลมีความสำคัญมากต่อธุรกิจ เพื่อให้ประมวลผลข้อมูลเหล่านี้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ข้อเสีย A.I.ในภาคธุรกิจ

1. ระบบคอมพิวเตอร์อาจล้มเหลวได้

แม้ AI จะทำให้ผู้ลงทุนมีเวลาไปทำอย่างอื่นมากขึ้น ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวัน แต่การทำงานด้วยระบบอัตโนมัติก็ต้องมีการตรวจสอบและเฝ้าดูอยู่เป็นระยะ ๆ เพราะอาจเกิดเหตุระบบล้มเหลวได้ เช่น การเชื่อมต่อขัดข้อง เซิร์ฟเวอร์มีปัญหา ส่งผลทำให้การส่งคำสั่งซื้อขาย Error ตกหล่น หรือทำซ้ำได้

2. AI ทำงานตามคำสั่งเป๊ะมาก

ซึ่งในบางครั้งราคาอาจไม่เป็นไปตามทฤษฎีหรืออาจมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อราคาหุ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือการประเมินของหุ่นยนต์ จึงทำงานพลาดพลั้งได้

3. ความปลอดภัยและข้อมูลที่อาจรั่วไหล

ด้วยระบบ AI เป็นหลักปฏิบัติ การทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจมีการถูกแฮ็กข้อมูลได้ จนสร้างความเสียหายแก่ผู้ลงทุนที่ใช้ระบบ จึงต้องพัฒนาระบบบนมาตรฐานความปลอดภัย และมีการป้องกันการเจาะข้อมูล และการรั่วไหลของข้อมูลได้เเล้ววันนี้

จากข้อมูลข้างต้นที่เรานำมาฝาก  จะเห็นได้ว่าการใช้หุ่นยนต์หรือ AI นั้น  มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ทำด้วยว่ามีการดำเนินงานไปในรูปแบบไหน  แต่อย่างไรก็ตาม ในทุก ๆ งานก็ยังคงต้องมีมนุษย์ทำงานควบคู่กันไปด้วยเสมอ เพียงแค่มนุษย์เราต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา หรือพูดง่ายๆว่าอย่าขี้เกียจ  เพื่อไม่ให้หุ่นยนต์เข้าแทนที่การทำงานไปเสียทั้งหมดจนเกิดเป็นการว่างงานเกิดขึ้น เพราะมันจะเกิดผลเสียต่อมนุษย์ หลายเท่านั้นเอง

บทความที่น่าสนใจ ที่คุณไม่ควรพลาด : jaraingame